Bestelportal Taal voor het Leven


Welkom op de bestelportal van Taal voor het Leven. Hier kunt u leermaterialen bestellen voor uw deelnemers en ondersteuningsmateriaal voor uw vrijwilligers. De materialen zijn beschikbaar voor alle partners van Taal voor het Leven.

Beschikbaarheid leermaterialen via Taal voor het Leven

Wij brengen u graag op de hoogte van de beschikbaarheid van verschillende leermaterialen via het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Dit programma is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven. Eerst als pilot, maar vanaf 2016 wordt het landelijk uitgerold als actielijn binnen Tel mee met Taal. Dit is het landelijke actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS.

Via Taal voor het Leven zijn verschillende leermaterialen beschikbaar voor deelnemers die worden begeleid door vrijwilligers. Denk hierbij aan diverse werkboeken, digitale programma’s en leesboeken in eenvoudige taal. Taal voor het Leven ontwikkelt en herziet leermiddelen op basis van behoefte en gebruikerservaringen. Er komen regelmatig nieuwe of aangepaste artikelen uit.

Log voor een actueel overzicht van beschikbare leermaterialen in op deze bestelportal of neem contact op met uw contactpersoon voor Taal voor het Leven.

Artikelen waar vrijwilligers goed mee kunnen werken

Door de jaren heen is er veel goed materiaal ontwikkeld voor taaldocenten in de educatie of voor zelfstandig gebruik door deelnemers. Taal voor het Leven richt zich in haar materiaalontwikkeling op het ontwikkelen van materialen waar vrijwilligers samen met hun deelnemers goed en gemakkelijk mee kunnen werken. Centraal staat het verbeteren van basisvaardigheden als middel, om in een bepaalde context vooruit te komen. Verbeteren van de basisvaardigheden is geen doel op zich. Deelnemers worden ondersteund bij het beter leren/kunnen participeren in de samenleving.

Materialenwijzer

De afgelopen jaren hebben we meer inzicht gekregen in de eisen waaraan materiaal, waarmee (getrainde) vrijwilligers werken, moet voldoen. Onlangs hebben wij in nauwe samenwerking met organisaties in de bibliotheekwereld en inhoudelijk deskundigen van vrijwilligersorganisaties de Materialenwijzer ontwikkeld.

De Materialenwijzer is een handzaam overzicht van leermateriaal voor Taalhuizen en taalaanbieders in de non-formele educatie. Uit de grote hoeveelheid leermateriaal voor volwassenen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden is materiaal gekozen dat speciaal voor gebruik door vrijwilligers is ontwikkeld. Als voor een leergebied of niveau (nog) geen materiaal beschikbaar is, is gekozen voor “next best”: materiaal dat niet speciaal voor vrijwilligers ontwikkeld is, maar wel daarvoor goed geschikt.

Daarnaast kan de Materialenwijzer worden gebruikt als aanschafhulp: Taalhuizen en educatie aanbieders met een beperkt budget kunnen er op vertrouwen dat ze met deze leermaterialen een kwalitatief goed pakket in huis halen waar vrijwilligers met hun deelnemers mee aan de slag kunnen. De meeste materialen die in de Materialenwijzer zijn opgenomen zijn verkrijgbaar via de bestelportal.

Adviescollectie

Aanvullend op de Materialenwijzer wordt op dit moment gewerkt aan de Adviescollectie. Daarin worden meer materialen genoemd die geschikt zijn voor het gebruik door vrijwilligers. Ook materialen die deelnemers zelfstandig kunnen gebruiken, worden daarin opgenomen.

Leermaterialen zelf printen

Nu het ondersteuningsprogramma landelijk is uitgerold is de afweging voor het kosteloos beschikbaar stellen van materiaal opnieuw gemaakt. De vraag naar kosteloze leermiddelen via deze bestelportal is door het ondersteuningsprogramma sterk gegroeid. We willen het mogelijk blijven maken dat organisaties die geen of weinig eigen (financiële) middelen hebben voor leermiddelen en vaak volledig draaien op vrijwilligers, gebruik kunnen blijven maken van de beschikbare materialen. Voor partners met eigen financiële middelen, zoals onderwijsinstellingen en commerciële taalaanbieders is het mogelijk het leermateriaal digitaal te bestellen en zelf te printen.

Afname materiaal andere organisaties

Financiele overwegingen hebben ertoe geleid dat wij genoodzaakt zijn werkboeken zoals Beter Lezen, Lees & Schrijf, Taalklas.nl en Samen Lezen , in het verleden beschikbaar via Taal voor het Leven, niet meer via deze bestelportal aan onze partners beschikbaar te stellen. Als u ze toch wilt gebruiken, klik dan op de link in de titel.

Downloadbare lesmaterialen

Het aanbod van downloadbare lesmaterialen zal de komende tijd gaan toenemen. Op het platform www.evaenik.nl vindt u de eerste online oefenprogramma’s van Stichting Lezen & Schrijven en die van andere aanbieders. Een ander bekende plek om online te oefenen is oefenen.nl van ETV. Hiermee kunnen deelnemers thuis en in alle bibliotheken in Nederland aan de slag.

Disclaimer

Indien je (delen uit) een van de leermaterialen wilt hergebruiken of kopiëren voor andere organisaties, vragen we je dit vooraf af te stemmen met Stichting Lezen & Schrijven. Dit kan via info@lezenenschrijven.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van dit bericht of over de materialen van Taal voor het Leven in het algemeen? Neem dan contact op met uw lokale contactpersoon van Taal voor het Leven. Op de website van Taal voor het Leven kunt u ook meer informatie vinden over de verschillende lesmaterialen.


Heeft u vragen over de bestelportal of de materialen van Taal voor het Leven? Klik op ‘Hoe werkt het?’ of neem contact met ons op via het contactformulier op de contactpagina.

Inloggen


U kunt hier inloggen. Heeft u nog geen account? Meld u dan eerst aan.