Bestelportal Taal voor het Leven


Welkom op de bestelportal van Taal voor het Leven. Hier kunt u leermaterialen bestellen voor uw deelnemers en ondersteuningsmateriaal voor uw vrijwilligers. De materialen zijn beschikbaar voor alle partners van Taal voor het Leven.

Beschikbaarheid leermaterialen via Taal voor het Leven

Wij brengen u graag op de hoogte van de beschikbaarheid van verschillende leermaterialen via het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Dit programma is ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven.

Via Taal voor het Leven zijn verschillende leermaterialen beschikbaar voor deelnemers die worden begeleid door vrijwilligers. Denk hierbij aan diverse werkboeken, digitale programma’s en leesboeken in eenvoudige taal. Taal voor het Leven ontwikkelt en herziet leermiddelen op basis van behoefte en gebruikerservaringen. Er komen regelmatig nieuwe of aangepaste artikelen uit.

Log voor een actueel overzicht van beschikbare leermaterialen in op deze bestelportal of neem contact op met uw contactpersoon in de regio.

Waarom worden uw gegevens opgevraagd en opgeslagen?

Wij vragen u een account aan te maken en zodoende gegevens op te slaan, zodat wij uw bestellingen kunnen verwerken. Ook zijn uw gegevens nodig om in te loggen bij de bestelportal als beveiligde omgeving. Het gaat om de volgende gegevens: e-mailadres, naam, organisatienaam, (bezorg)adres en telefoonnummer. Uw gegevens, zoals het bezorgadres, worden doorgegeven aan onze distributeur als u een bestelling plaatst. Zij dragen zorg voor het uitleveren van de bestelling aan een postorder bedrijf.

Artikelen waar vrijwilligers goed mee kunnen werken

Taal voor het Leven richt zich in haar materiaalontwikkeling op het ontwikkelen van materialen waar vrijwilligers samen met hun deelnemers goed en gemakkelijk mee kunnen werken. Centraal staat het verbeteren van basisvaardigheden als middel, om in een bepaalde context vooruit te komen. Verbeteren van de basisvaardigheden is geen doel op zich. Deelnemers worden ondersteund bij het beter leren/kunnen participeren in de samenleving.

Materialenwijzer

De afgelopen jaren hebben we meer inzicht gekregen in de eisen waaraan materiaal, waarmee (getrainde) vrijwilligers werken, moet voldoen. Wij hebben in samenwerking met organisaties in de bibliotheekwereld en inhoudelijk deskundigen van vrijwilligersorganisaties de Materialenwijzer ontwikkeld.

De Materialenwijzer is een handzaam overzicht van leermateriaal voor Taalhuizen en taalaanbieders in de non-formele educatie. Uit de grote hoeveelheid leermateriaal voor volwassenen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden is materiaal gekozen dat speciaal voor gebruik door vrijwilligers is ontwikkeld. Als voor een leergebied of niveau (nog) geen materiaal beschikbaar is, is gekozen voor een ander soort materiaal: materiaal dat niet speciaal voor vrijwilligers ontwikkeld is, maar wel daarvoor goed geschikt.

Daarnaast kan de Materialenwijzer worden gebruikt als aanschafhulp: Taalhuizen en educatie aanbieders met een beperkt budget kunnen erop vertrouwen dat ze met deze leermaterialen een kwalitatief goed pakket in huis halen. De meeste materialen die in de Materialenwijzer zijn opgenomen zijn verkrijgbaar via de bestelportal.

Adviescollectie

Aanvullend op de Materialenwijzer is er gewerkt aan de Adviescollectie. Daarin worden meer materialen genoemd die geschikt zijn voor het gebruik door vrijwilligers. Ook materialen die deelnemers zelfstandig kunnen gebruiken, worden daarin opgenomen.

Leermaterialen zelf printen

Het is mogelijk om het leermateriaal digitaal te bestellen als downloadbaar lesmateriaal en zelf te printen. Een bekende plek om online te oefenen is oefenen.nl van ETV. Hiermee kunnen deelnemers thuis en in alle bibliotheken in Nederland aan de slag.

Afname materiaal andere organisaties

Financiële overwegingen hebben ertoe geleid dat wij genoodzaakt zijn werkboeken zoals Beter Lezen, Lees & Schrijf, Taalklas.nl en Samen Lezen , niet meer via deze bestelportal aan onze partners beschikbaar te stellen. Als u ze toch wilt gebruiken, klik dan op de link in de titel.

Disclaimer

Indien u (delen uit) een van de leermaterialen wilt hergebruiken of kopiëren voor andere organisaties, vragen we u dit vooraf af te stemmen met Stichting Lezen en Schrijven. Dit kan via info@lezenenschrijven.nl.

Heeft u vragen?

Klik op ‘Hoe werkt het?’ voor meer informatie. Of neem contact op met uw lokale contactpersoon of via het contactformulier op de contactpagina.

Inloggen


U kunt hier inloggen. Heeft u nog geen account? Meld u dan eerst aan.